Onderhoud

2021 Verstopte brandstoffilter

Beatrixsluizen
Verstopte brandstoffilter.

Na een middag varen op het Amsterdam-RijnKanaal vanaf Amsterdam richting de Beatrixsluizen, begon de motor te haperen en sloeg af bij het invaren van de sluis. We konden nog net afstoppen op een sluisbolder. De motor startte wel maar sloeg daarna weer af. Gelukkig kwam na ons nog een watersporter die ons opzij heeft genomen en naar de buitensteiger van de grote sluis in Vianen heeft gebracht. De oorzaak was duidelijk geen brandstof toevoer. Gelukkig zijn er reserve filters aan boord en die alle drie vervangen: CAV voorfilter, motorfilter en fijnfilter. Na flink wat diesel gemorst te hebben tijdens het verwisselen starten te motor weer en bleef die draaien. Gelukkig hebben we een motor met een zelf ontluchtingssysteem.

Na de vaarvakantie hebben we actie uit 2014 herhaald met Grotamar 71 en nieuwe reservefilters gekocht.

2014:
Als de boot op de kant ligt is het een mooie gelegenheid om diesel af te tappen en te controleren op verontreiniging. De boot ligt stil en het water en bezinksel in de dieseltank zijn in alle rust naar beneden gezakt. Vorig jaar was bij het aftappen een zwart wolkje ontdekt. Wat een paar maanden later heeft geresulteerd in een verstopte filter. 
Belangrijkste oorzaak is het verplicht bijmengen van biodiesel door de producenten.Tevens is de diesel vanaf 2010 zwavelvrij geworden en deze zwavel was een bacteriedoder. Door de toevoeging van biodiesel in combinatie met condenswater en een temperatuur van 22 graden Celsius of hoger ontstaat een prettige leefomgeving voor de bacteriën. Het zwarte wolkje is een sliert bacteriën in de laag tussen het water en de diesel. Als maatregel Grotamar 71 aangeschaft. Grotamar 71 is een biocide speciaal ontwikkeld om dieselbrandstof te beschermen tegen bacteriën en schimmels. Volgens de handleiding een shockdosering toegevoegd in de dieseltank en daarna bij elke tankbeurt een preventieve dosis. 

Diesel aftappen

Grotamar 71

Een verstopte en schone dieselfilter

De vlet heeft op het diepste punt een z.g. bezinkpot of waterzak met een aftapkraantje. Door een lekbakje te vullen kan de helderheid van de diesel gecontroleerd worden. Na een vaarseizoen blijkt Grotamar zijn werk gedaan te hebben. De diesel was helder zonder een spoor van verontreiniging of water. De afgetapte diesel weer terug geschonken in de tank. Over een maand nogmaals aftappen voor een extra controle.

Diesel aftappen