Artikel Kanaal 77
Vermelding in ledenblad Kanaal 77

In een reisverslag van Doris Neve en Werner Herremans, de bemanning van de Aphrodite, zijn wij als vrienden vermeld in het ledenblad Kanaal 77. (Jaargang 11, juni-augustus-september 2016 Nr 42). Kanaal 77 is het driemaandelijks ledenblad van de Vlaamse Pleziervaart Federatie.

Artkel kanaal 77